25 maArT 2021 : Legal Soft Skills Academy Kick off with Vialegis - Motivation & Performance: at the heart of the Belgian Cats (ENGELS - GRATIS WEBINAR)

INSchrijven

 

29 aPril 2021: Krachtig & Effectief stemgebruik met impact (nEDERLANDS - webinar)

Inschrijven

 

27 MEI 2021: The online communicator (ENGELS - webinar)

INSChRIjven

 

10 JUNI 2021: Project management voor bedrijfsjuristen (NEDERLANDS-BRUSSEL)

Inschrijven

 

16 SEPTEMBER 2021: OPTIMALISATIE VAN HET JURIDISCH DEPARTEMENT (NEDERLANDS-GENT) 

(geannuleerd, verplaats naar een verdere datum)

 

23 SEPTEMBER 2021 : Effectieve communicatie in het kader van onderhandelingen (NEDERLANDS – HASSELT)

(geannuleerd, verplaats naar een verdere datum)

 

19 OKTOBER 2021 : Negotiation is more than an art (NEDERLANDS – BruSSel)

INSChRIjVEn

 

30 NOVEMBER 2021 : Impactvol juridisch schrijven (NEDERLANDS – BruSSel)

INSChRIjven

 

09 DECEMBEr 2021 : Legal Design (nederlands - webinar)

INSChRIjven