Herinnering opleiding deontologie

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code, die uw rol, uw verantwoordelijkheid en de wijze waarop u het beroep uitoefent, vastlegt.

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code, die uw rol, uw verantwoordelijkheid en de wijze waarop u het beroep uitoefent, vastlegt.

  • Als bedrijfsjurist maakt u integraal deel uit van het bedrijf waarvoor u werkt.
  • U bekleedt een ideale positie om het juridische mijnenveld waarin uw werkgever beweegt mee in kaart te brengen en hem er zo veilig mogelijk doorheen te loodsen.
  • U bent bij uitstek geschikt om als strategische partner de objectieven van uw bedrijf te ondersteunen en tegelijk als ‘gatekeeper’ op te treden om op preventieve wijze de naleving van de wetten te bevorderen.

En juist daarom is de deontologische code die uw beroep ondersteunt zo belangrijk.

Elke nieuw lid dient de verplichte basiscursus deontologie van het IBJ te volgen binnen de 3 jaar na zijn aansluiting en een vervolgcursus binnen de 3 jaar die erop volgen. Sinds dit jaar kunnen deze cursussen online gevolgd worden in het Frans, Nederlands en Engels.

Vergeet u niet in te schrijven via uw persoonlijke ruimte op MY IBJ.

More news


29 oktober 2020

Herinnering opleiding deontologie

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

29 oktober 2020

Bedrijfsjurist, wanneer moet u uw titel gebruiken?

U moet uw titel van bedrijfsjurist gebruiken telkens u in deze hoedanigheid optreedt. De...

Lees meer...

29 oktober 2020

Opleidingspunten voor de Week van de bedrijfsjurist

We naderen het einde van het jaar en daarmee ook het einde van uw puntenperiode, die afloopt op 31...

Lees meer...

29 september 2020

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

29 september 2020

Verbonden leden

Het IBJ heeft onlangs zijn eerste "verbonden leden" verwelkomd.

Lees meer...