Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Beste leden,

Als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen bent u verplicht 16 punten per jaar te behalen voor voortgezette opleiding. Dat heeft u intussen wel vernomen.

Deze deontologische verplichting wordt geregeld door het Reglement inzake Voortgezette Opleiding.

Wist u dat u dit reglement ook voorziet dat u een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot voortgezette opleiding kan aanvragen om gemotiveerde redenen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof opneemt of om medische redenen afwezig bent, etc.

Wanneer u wordt vrijgesteld van de verplichting tot voortgezette opleiding betekent dit concreet meestal een vermindering van het aantal te behalen punten gedurende het lopende jaar.

Om een vrijstelling te bekomen, vragen we dat u ons het document “aanvraag tot vrijstelling” ingevuld en ondertekend bezorgt. Dit document vindt u terug via MY IBJ, in de rubriek “Library”, onder “Voortgezette opleiding”. U hoeft geen andere documenten of attesten toe te voegen.

De Raad van het IBJ beslist of de vrijstelling kan worden toegekend.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet ons te contacteren via voortgezetteopleiding@ibj.be. U kan ook de FAQ van de voortgezette opleidingen op de website raadplegen.

Uw Permanent Education Officer – Frederike Vander Elst

More news


30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...

31 maart 2022

Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden...

Lees meer...

31 maart 2022

Studienamiddag in samenwerking met het vbo, cepani, agoria en confederatie bouw - 12-05-21

Samen met het VBO, Cepani, Agoria en Confederatie Bouw organiseren we een studienamiddag...

Lees meer...

24 februari 2022

Een interview met els steen, nieuwe voorzitter IBJ

Els Steen is een actieve bedrijfsjurist. Zij startte haar carrière aan de Balie, vervolgens is ze in 2004...

Lees meer...