Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan een nationale en sectorbrede enquête over conflictbeheersing. Via een gerichte survey willen we inzicht krijgen in de wijze waarop ondernemingen hun conflicten aanpakken. Slecht beheerste conflicten kunnen de commerciële relaties en het voortbestaan van een onderneming immers ernstig schaden. Het is derhalve van cruciaal belang hierop te anticiperen, op passende wijze en met volledige kennis van zaken, om te voorkomen dat een conflict een blok aan het been van een onderneming wordt.

Met de survey bevragen we enerzijds het gedrag in de omgang met conflicten en de manier om een potentieel conflict op te lossen. Anderzijds wordt er gepeild naar de manier om zich tegen conflicten te wapenen. De resultaten zullen ons toelaten om aanbevelingen voor ondernemingen te formuleren omtrent efficiënte(re) manieren om conflicten te voorkomen en op te lossen.

Deze survey is een initiatief van het Belgische Centrum voor Mediatie en Arbitrage (CEPANI), het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ), de Confederatie Bouw en Agoria in nauwe samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO FEB).

We zouden het ten zeerste appreciëren als u bereid zou zijn om ook uw mening te delen. Het invullen van deze enquête vraagt een 10-tal minuten van uw tijd.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de resultaten.

Hartelijk dank bij voorbaat.

Julie Dutordoir, Directeur-generaal IBJ-IJE
Benoît Kohl, Voorzitter CEPANI
Philippe Lambrecht, Bestuurder-Secretaris-generaal VBO
Natasha Seghers, Compliance Officer Agoria
Elke Van Overwaele, Manager Legal Department Confederatie Bouw

 

Neem deel

More news


01 juni 2021

Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

Lees meer...

29 april 2021

Warme oproep – reik de hand naar onze studenten

In deze bijzondere COVID tijden ontvingen wij een warme (dringende) oproep van onze universiteiten.

Lees meer...

29 april 2021

Terugblik op de online infoavond over diverse juridische beroepen

Terugblikop de online infoavond over diverse juridische beroepen, georganiseerd door het Vlaams...

Lees meer...

29 april 2021

Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de...

Lees meer...

01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...