Opleiding deontologie: wie moet wat wanneer volgen?

Opleiding deontologie: wie moet wat wanneer volgen?

Het Instituut staat garant voor de deontologie van de bedrijfsjurist

Als beroepsorganisatie voor het gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist, heeft het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) als wettelijke missie de deontologische regels van het beroep van bedrijfsjurist vast te stellen en toe te zien op de naleving ervan[1].

Basiscursus Deontologie: 3 jaar vanaf de aansluiting bij het Instituut

Elk nieuw lid moet de basisopleiding deontologie, georganiseerd door het Instituut, binnen de 3 jaar na zijn aansluiting volgen[2].

Deze opleiding is onontbeerlijk voor elke nieuwe bedrijfsjurist. Minstens 3 sessies (Engels, Frans en Nederlands) worden elk jaar in de herfst georganiseerd. De cursus wordt in 2 delen opgesplitst en in de vorm van een webinar gegeven: het eerste deel gaat over de 12 artikelen van de Deontologische Code (Deel A) en het tweede deel over de vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist (Deel B).

De Tuchtcommissie van het Instituut, voorgezeten door een magistraat, heeft gedurende de afgelopen jaren meer dan een tiental leden disciplinair gestraft wegens het niet respecteren van deze verplichting. De uitgesproken tuchtstraffen gingen van een waarschuwing tot een schorsing.

De presentaties die worden gebruikt voor de basiscursus zijn ten allen tijde beschikbaar via MY IBJ. U vindt deze terug in “Library” onder de tab “Deontologie en vertrouwelijkheid”.  We nodigen u dus uit deze documentatie regelmatig te raadplegen en toe te passen in uw dagelijkse gebruik.

Vervolgopleiding deontologie: per periode van 3 jaar  

Na het volgen van de basiscursus moet elk lid, telkens om de 3 jaar, een vervolgopleiding deontologie georganiseerd door het Instituut volgen.[3] De vervolgcursussen worden elk jaar in het eerste helft van het jaar georganiseerd.

U vindt onder de rubriek “Mijn punten” op MY IBJ de periode waarin u een vervolgopleiding moet volgen, die afhangt van uw toetredingsdatum.

Voor een groot deel van de leden, ingeschreven bij het Instituut voor 1 september 2018, is de 2de periode waarin een vervolgcursus gevolgd moet worden, gestart op 1 september 2021. Indien u in dit geval bent, zou dat betekenen dat u een nieuwe vervolgopleiding moet volgen voor 31 augustus 2024.

Opgepast, mogen wij vragen om steeds goed na te gaan dat u voor het juiste type opleiding bent ingeschreven (basis vs. vervolgopleiding).

Dit systeem leidt ertoe dat elke bedrijfsjurist minstens per periode van 3 jaar een opfrissing of een update betreffende de rechten en plichten verbonden aan het statuut van bedrijfsjurist krijgt.


[1] Artikel 2, 2e streepje, van de Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen.

[2] Beslissingen van de Algemene Vergadering van 28 mei 2009, van de Raad van 8 september 2009 en van 10 december 2015 ; deze verplichting is nu opgenomen in artikel 2.5 van het Reglement inzake voortgezette opleiding.

[3] Artikel 2.5 van het Reglement inzake voortgezette opleiding.

More news


30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...

31 maart 2022

Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden...

Lees meer...

31 maart 2022

Studienamiddag in samenwerking met het vbo, cepani, agoria en confederatie bouw - 12-05-21

Samen met het VBO, Cepani, Agoria en Confederatie Bouw organiseren we een studienamiddag...

Lees meer...

24 februari 2022

Een interview met els steen, nieuwe voorzitter IBJ

Els Steen is een actieve bedrijfsjurist. Zij startte haar carrière aan de Balie, vervolgens is ze in 2004...

Lees meer...