Oproep tot kandidaten: update deontologische code en voorstel maatschappelijk charter

Oproep tot kandidaten: update deontologische code en voorstel maatschappelijk charter

Het Instituut wil zijn Deontologische Code updaten en de maatschappelijke dimensie van het beroep van bedrijfsjurist in de verf zetten. Het wenst hiervoor een maatschappelijk charter in het leven te roepen met:

  • de maatschappelijke principes waar het IBJ voor staat;
  • maatschappelijke waarden ter ondersteuning en inspiratie van zijn leden in de uitoefening van hun beroep.

Het wil zijn leden helpen van de traditionele vraag “what is legal?” te evolueren naar de essentiële vraag voor hun onderneming: “what is right?”.

Heeft u interesse om mee vorm te geven aan universele waarden zoals goed bestuur, non-discriminatie en gelijke kansen, diversiteit, duurzame bedrijfsrelaties, preventie en duurzame oplossingen van geschillen? En aan principes zoals de bevordering van het algemeen belang, van de democratie en de rechtsstaat, en van universele maatschappelijke onderwerpen zoals milieu en klimaat? Wilt u er ook voor zorgen dat de deontologie van het Instituut “state of the art” is en future proof, meer dan 20 jaar na zijn oprichting?

We stellen een werkgroep samen die hierover zal debatteren en voorstellen zal voorleggen aan de Raad en de Algemene Vergadering.

Er zal meer bepaald één werkgroep gevormd worden voor de update van de Code en één voor het voorstel van een charter. 

We streven hierbij een diverse samenstelling na die het ledenbestand van het IBJ ook reflecteert.

Academici zullen ook deel uitmaken van deze werkgroepen.

Belangstelling of nood aan meer informatie? Stuur dan snel een e-mail naar info@ibj.be    

More news


03 oktober 2021

Opleiding deontologie: wie moet wat wanneer volgen?

Opleiding deontologie: wie moet wat wanneer volgen?

Lees meer...

03 oktober 2021

Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Lees meer...

03 oktober 2021

Oproep tot kandidaten: update deontologische code en voorstel maatschappelijk charter

Oproep tot kandidaten: update deontologische code en voorstel maatschappelijk...

Lees meer...

03 oktober 2021

De Flash : onontbeerlijk voor het IBJ

De Flash : onontbeerlijk voor het IBJ

Lees meer...

13 september 2021

Oproep tot kandidaatstelling: verkiezingen raad en beroepscommissie van het instituut voor bedrijfsjuristen

Dit najaar kiezen we de leden van de Raad en de bedrijfsjuristen die zetelen in de...

Lees meer...