Studienamiddag in samenwerking met het vbo, cepani, agoria en confederatie bouw - 12-05-21

Samen met het VBO, Cepani, Agoria en Confederatie Bouw organiseren we een studienamiddag “Evoluties en alternatieven inzake geschillenbeslechting”. Daar geen enkele onderneming op een geschil zit te wachten, worden deze zoveel mogelijk vermeden of in een vroeg stadium ontmijnd. Is dat niet mogelijk, dan moet het geschil worden beslecht. Tijdens de studienamiddag zoomen specialisten vanuit diverse invalshoeken in op diverse aspecten om geschillen te voorkomen, te beheersen en te beslechten.

EVOLUTIES EN ALTERNATIEVEN INZAKE GESCHILLENBESLECHTING - 12 MEI 2022

Na de nationale enquête “HAALT U WEL ALLES UIT UW CONFLICTEN?” waarvoor we in 2021 konden rekenen op jullie geapprecieerde medewerking, komen we bij u terug met een studienamiddag die u inzicht zal geven in de evoluties en alternatieven inzake geschillenbeslechting in ondernemingen.

Geen enkele onderneming zit te wachten op een conflict of geschil. Geschillen zijn duur, tijdrovend en leiden af van de corebusiness. In het beste geval worden geschillen dan ook vermeden of in een vroeg stadium ontmijnd.

Is dat niet mogelijk, dan moet het geschil worden beslecht. Daar bestaan verschillende alternatieven voor, elk met voor- en nadelen. Wie die voor- en nadelen goed doorgrondt, kan het meest geschikte instrument kiezen, ook preventief.

Tijdens de studienamiddag zoomen specialisten vanuit diverse invalshoeken in op diverse aspecten om geschillen te voorkomen, te beheersen en te beslechten. Geen theorie om de theorie, wel praktisch en pragmatisch. Met aandacht voor de psychologie van geschillen en geschillenbeslechting in een digitale wereld. Els Steen, Voorzitter van het IBJ en Saskia Mermans, Erevoorzitter werpen mee hun licht op de materie.

 

Voor meer info:

 

More news


01 juli 2022

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

31 mei 2022

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Lees meer...

30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...

31 maart 2022

Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden...

Lees meer...