Verkiezingen IBJ: volgende stappen

Verkiezingen IBJ: volgende stappen

Na de oproep tot kandidaatstelling zullen de effectieve leden van het IBJ van 8 tot 18 november de leden van de Raad en de beroepscommissie kunnen kiezen.

U zal kunnen stemmen via uw persoonlijke ruimte op MY IBJ (myibj.be). U dient zich aan te melden op uw MY IBJ-profiel met behulp van uw gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u niet meer beschikt over uw login-gegevens, gelieve ons te contacteren. U ontvangt nog een uitnodiging om te stemmen bij de opening van de stemperiode.

De lijst van kandidaten voor de Raad en voor de beroepscommissie, alsmede hun motivering, vindt u reeds op de website van het Instituut. Wij wensen hen allen oprecht te danken voor hun engagement voor dit mooie beroep.

Bij de stemming dient u minimum één persoon aan te wijzen en maximum zoveel kandidaten als er leden zijn te verkiezen, d.w.z. maximaal 10 per taalrol voor de Raad en 2 per taalrol voor de beroepscommissie. U mag dus stemmen voor beide taalrollen.

De Raad bepaalt onder meer de algemene leiding, de strategie, de rol en de missies van het Instituut, in overeenstemming met het door de wet en de Algemene Vergadering vastgestelde kader. De beroepscommissie is één van de tuchtrechtelijke organen van het Instituut, waarvan elke kamer is samengesteld uit 2 bedrijfsjuristen en 3 magistraten (waaronder de voorzitter van de kamer), en is belast met het beroep tegen weigeringen van toelating van leden of tegen beslissingen van de tuchtcommissie.

De resultaten van deze verkiezingen zullen worden bekendgemaakt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering aan het einde van de Dag van de Bedrijfsjurist die op 18 november zal plaats vinden.

Wij danken u voor uw stem bij deze verkiezingen.

More news


30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...

31 maart 2022

Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden...

Lees meer...

31 maart 2022

Studienamiddag in samenwerking met het vbo, cepani, agoria en confederatie bouw - 12-05-21

Samen met het VBO, Cepani, Agoria en Confederatie Bouw organiseren we een studienamiddag...

Lees meer...

24 februari 2022

Een interview met els steen, nieuwe voorzitter IBJ

Els Steen is een actieve bedrijfsjurist. Zij startte haar carrière aan de Balie, vervolgens is ze in 2004...

Lees meer...