(Vervolg)opleiding Deontologie – Voor wie en waarom ?

Het Instituut staat garant voor de deontologie van de bedrijfsjurist

Het Instituut staat garant voor de deontologie van de bedrijfsjurist

Als beroepsorganisatie voor het gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist, heeft het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) als wettelijke missie de deontologische regels van het beroep van bedrijfsjurist vast te stellen en toe te zien op de naleving ervan1 .

Basiscursus deontologie: 3 jaar vanaf de aansluiting bij het Instituut

Elk nieuw lid moet de basisopleiding deontologie, georganiseerd door het Instituut, binnen de 3 jaar na zijn aansluiting volgen2 , ter waarde van 5 opleidingspunten.

Deze opleiding is onontbeerlijk voor elke nieuwe bedrijfsjurist. Minstens 3 sessies (Engels, Frans en Nederlands) worden elk jaar in de herfst georganiseerd. Dit jaar werd de cursus in twee delen opgesplitst en in de vorm van een webinar gegeven: het eerste deel besloeg de 12 artikelen van de Deontologische Code (Deel A) en het tweede deel ging over de vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist (Deel B).

De Tuchtcommissie van het Instituut, samengesteld uit een magistraat en twee bedrijfsjuristen, heeft gedurende de afgelopen jaren meer dan een tiental leden disciplinair gestraft wegens het niet respecteren van deze verplichting. De uitgesproken tuchtstraffen gingen van de waarschuwing tot de schorsing.

De presentaties die worden gebruikt voor de basiscursus zijn ten allen tijde beschikbaar via MY IBJ. U vindt deze terug in “Library” onder de tab “Deontologie en vertrouwelijkheid”. Het gaat over omvangrijke documentatie, die regelmatig bijgewerkt wordt. We nodigen u dus uit deze regelmatig te raadplegen en toe te passen in uw dagelijkse praktijk .

Vervolgopleiding deontologie: per periode van 3 jaar na de basiscursus

Na het volgen van de basiscursus moet elk lid, telkens om de 3 jaar, een vervolgopleiding deontologie georganiseerd door het Instituut volgen, ter waarde van 2 opleidingspunten3.

De verplichting om deel te nemen aan een vervolgopleiding deontologie van het IBJ is tegelijkertijd met de verplichting tot voortgezette opleiding ingevoerd, op basis waarvan elk lid jaarlijks 16 opleidingspunten moet behalen.

Wanneer verloopt uw termijn voor deze vervolgcursus ?

De periode waarbinnen u deze vervolgcursus dient te volgen, is in principe duidelijk aangeduid in uw persoonlijke profiel op MY IBJ, onder het onderdeel gewijd aan opleidingspunten.

Voor een groot deel van onze leden, ingeschreven bij het Instituut voor 1 september 2018, is deze periode van 3 jaar van start gegaan op hetzelfde tijdstip als de invoegetreding van het Reglement inzake voortgezette opleiding, namelijk 1 september 2018. Daarom moet een groot deel van onze leden de vervolgopleiding voor het eerst volgen vóór 31 augustus 2021.

Voor de leden die het Instituut sindsdien heeft verwelkomd, begint de periode van 3 jaar voor het volgen van de vervolgopleiding vanaf de datum waarop u de basiscursus heeft gevolgd.

Wanneer wordt deze vervolgcursus deontologie georganiseerd?

De eerste drie sessies van deze vervolgopleiding zijn in december 2020 georganiseerd. Het IBJ heeft intussen zijn kalender aangevuld en reeds meerdere sessies van de vervolgopleiding deontologie gepland in 2021, waarvoor u zich kan inschrijven via MY IBJ :

Conclusie: een goede kennis van de deontologie is van esssentieel belang

De invoering van de vervolgopleiding deontologie van het IBJ laat ons toe ervoor te zorgen dat elke bedrijfsjurist minstens om de 3 jaar een opfrissing of een update krijgt betreffende de rechten en plichten verbonden aan het statuut van bedrijfsjurist. Aarzelt u zeker niet op meer regelmatige basis opleidingen te volgen omtrent deontologie. De vervolgcursus zal mettertijd ook evolueren.

We nodigen u ook uit de Deontologische Code regelmatig te raadplegen, evenals de documentatie die het IBJ ter beschikking stelt via MY IBJ betreffende deontologie. We raden u ook aan de rubriek “Goed om te weten” van onze maandelijkse Flash te lezen.

Heeft u een vraag in verband met deontologie, contacteert u onmiddellijk het IBJ of diens Voorzitter. In geval van een huiszoeking of onderzoek in uw bedrijf of een andere gebeurtenis waarbij de vertrouwelijkheid van uw juridische adviezen gevaar lopen, contacteert u onmiddellijk het Instituut en volgt u de instructies die u terugvindt op onze website, op de pagina “Dawn Raid”.


1 Artikel 2, 2e streepje, van de Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen.

2 Beslissingen van de Algemene Vergadering van 28 mei 2009, van de Raad van 8 september 2009 en van 10 december 2015 ; deze verplichting is nu opgenomen in artikel 2.5 van het Reglement inzake voortgezette opleiding.

3 Artikel 2.5 van het Reglement inzake voortgezette opleiding.

More news


04 juli 2021

Noteer de datum van 18-11-21 van de 32e Dag van de bedrijfsjurist in uw agenda

Noteer de datum van 18-11-21 van de 32e Dag van de bedrijfsjurist in uw agenda!

Lees meer...

04 juli 2021

LOOKING BACK AT THE ONLINE SESSION ON LEGAL SERVICES DURING THE BRUSSELS SCHOOL OF AI PROGRAMME – JUNE 11, 2021

Looking back at the online session on legal services during the Brussels school of AI programme – june...

Lees meer...

04 juli 2021

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

01 juni 2021

Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

Lees meer...

01 juni 2021

Voortgezette opleiding - vermeld uw ibj lidmaatschap bij een externe opleiding

U weet intussen wel dat u als bedrijfsjurist verplicht bent 16 punten voortgezette opleiding te...

Lees meer...