Seminaries

 "opleiding en networking"

Wat houd het in?

De seminaries behandelen een actueel onderwerp met betrekking tot bedrijfsjuridische kwesties.  Ze duren anderhalf uur tot 3 uur. Bij seminaries van een halve dag, belichten we een bepaald onderwerp dieper vanuit meerdere invalshoeken door zowel bedrijfsjuristen als externe experten.

Bij deze gelegenheden kunnen de leden deelnemers niet alleen de stand van de wetgeving over een bepaald onderwerp updaten, maar ook andere leden van het IBJ ontmoeten om hun ervaring en kennis te delen tijdens de netwerkinglunch of -cocktail na afloop van het seminarie. De seminaries organiseren we in nauwe samenwerking met de partners van het IBJ. U vindt de seminaries terug op MY IBJ.

Voor wie is het?

Onze leden

Hoeveel punten levert mijn deelname aan dit evenement in het kader van de Voorgezette Opleiding op?

Als onderdeel van de verplichte Voortgezette Opleiding levert uw deelname 1 punt per opleidingsuur op.

Contactpersoon

Julie Drouguet