De ambitie van de Raad (2022-2024)

 

Het IBJ behartigt de belangen van de juridische beroepen binnen de onderneming en is een referentie voor het delen van kennis en “best practices”. Wij zijn overtuigd dat elke (middel)grote onderneming vandaag de steun en het advies van een professionele bedrijfsjurist behoeft.  Ook de maatschappij heeft belang bij ondernemingen die de wet respecteren. Daarom verdedigen wij het belang van de rol van bedrijfsjuridische beroepen voor de onderneming én de maatschappij, jegens de overheid, de andere (juridische) beroepen, in het socio-economische veld en de bredere samenleving. Wij willen bijdragen tot een duurzaam speelveld voor de ondernemingen. Wij creëren een sterk en inspirerend netwerk en kwaliteitsvolle opleidingen die onze leden in staat stellen om hun kennis, efficiëntie en impact te verhogen en hun carrièrepad verder uit te bouwen. We versterken ook de banden met universiteiten en hogescholen zodat onze leden goed op de hoogte blijven en zodat wij kunnen bijdragen om de komende generaties voor te bereiden op de kunst van het “lawyering inside”. 

Tijdens dit mandaat willen we extra inzetten op netwerk en communicatie, want hoewel juridische expertise uiteraard belangrijk blijft, is het in de huidige tijden belangrijk om nieuwe trends, risico’s en opportuniteiten tijdig te identificeren door perspectieven met elkaar te delen. Want onze leden bieden ondernemingen juridisch advies, maar vaak ook een ethische en maatschappelijke invalshoek.  Wij willen ons beroep als bedrijfsjurist uitdragen als een referentie voor deskundigheid, betrouwbaarheid, maatschappelijke betrokkenheid en rechtsveilig ondernemerschap. 

"At the heart of the legal matters that matter, at the heart of companies – legal insight, inside!” 

 

#DOMAINS 
Ambition for 25 years IBJ (Council 2022-2024)
 


#MEMBERS 
(Amount of) members & associated members 
   

Het IBJ is een representatief orgaan voor de interne juristen en promoot daarom actief de ledenwerving van bedrijfsjuristen, alsook zelfstandige en paralegal verbonden leden gelet op hun sterke link met bedrijfsjuristen. Andere verbonden leden die intern juridisch advies geven zijn ook welkom op hun vraag (normatieve-controle entiteiten, compliance/DPO).

 

#SOCIETY
Societal  and Scientific  (Commission)   


Het IBJ, hierbij ondersteund door zijn Maatschappelijke & Wetenschappelijk Commissie (nieuwe naam), organiseert de Dag van de bedrijfsjuristen en durft zich te profileren en positie in te nemen met betrekking tot bepaalde transversale juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft ook als doel de maatschappelijk rol van het IBJ en van de bedrijfsjurist te onderlijnen en zo zijn stem te laten horen. Het IBJ heeft eveneens de ambitie om op termijn een onmisbare schakel te worden die voor wettelijke ontwikkelingen geraadpleegd wordt.
#LEARNING
Legal career development   

Het IBJ ondersteunt levenslang leren en wil de nodige handvaten aanreiken, zodat bedrijfsjuristen, in elke fase van hun carrière, hun functie kunnen uitoefenen met groeiende impact binnen hun onderneming. Dit via de (verplichte) Voorgezette Opleiding, Practice Groups, Mentoring & Soft Skills, rekening houdend met de diversiteit van hun leden en de sectoren waarin zij tewerkgesteld zijn.


#COMMS
Communication & Social Media   

Het IBJ communiceert over wie we zijn, wat we doen, het beroep en de maatschappelijke thema’s naar buiten toe via social media en naar zijn leden via een interactief extranet en mailings.


#SERVICES
Services to members

 

De klemtoon van de dienstverlening van het IBJ ligt op events/opleidingen en netwerking, met als uitdaging de nieuwe hybride realiteit en met oog voor trends en innovatie in de juridische wereld. Het IBJ zet in op het onderling uitwisselen van ‘best practices’, onder meer via nieuwe of geactualiseerde mogelijkheden van ‘member-to-member' ondersteuning.


#ACADEMIA
Collaboration with Universities & colleges

Het IBJ heeft als ambitie ons juridisch beroep kenbaar te maken bij elke rechtenstudent en zijn rol als ‘trusted partner’ te consolideren. Het IBJ wil ook bruggen bouwen met het hoger onderwijs om academische kennis te integreren en af te toetsen met de dagdagelijkse praktijk van de bedrijfsjurist.

#ETHICS
Code of Ethics & Discipline

 

Het IBJ is een moderne beroepsorde met een geactualiseerde Deontologische Code die ook de maatschappelijke impact van de bedrijfsjuristen beklemtoont.

#ADVOCACY
 Advocacy & relations with other professions & organisations

Het IBJ laat de stem van de bedrijfsjuristen horen bij beleidsmakers om zijn belangen en statuut te verdedigen en bouwt bruggen met andere juridische beroepen, de cijferberoepen en verenigingen van bedrijfsjuristen in andere landen/ECLA.