Geschiedenis

“In het licht van onze talrijke uitdagingen zal de rol van de bedrijfsjuristen belangrijker worden: in hun bedrijven maar ook in onze veranderende samenleving.” 

Pierre Schaubroeck
Erevoorzitter IBJ

“Fier om 20 jaar bij te dragen tot het succes van het IBJ, zodat de bedrijfsjurist een volwaardige plaats heeft ingenomen in het juridische landschap en het IBJ is uitgegroeid tot een actief en onmisbaar netwerk voor de meer dan 2000 bedrijfsjuristen.”

Anne De Wolf
Eredirecteur-generaal

1 maart 2000

Oprichting

Wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen (Belgisch Staatsblad 4 juli 2000)

1 maart 2000

1 januari 2001

Aantreden eerste Raad

Aantreden van de eerste Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Philippe Marchandise

26 januari 2001

Ontbinding

Ontbinding van de in 1968 opgerichte Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen - overdracht van het liquidatiesaldo aan het Instituut

26 januari 2001

1 mei 2001

Anne De Wolf

Benoeming van Anne De Wolf tot Directeur-generaal

19 juni 2001

Goedkeuring Deontologische code

Goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement en van de Deontologische code door de Algemene Vergadering

19 juni 2001

1 juli 2001

Flash

Eerste nummer van de Flash, de periodieke nieuwsbrief van het Instituut

28 november 2001

12e Dag van de bedrijfsjurist

12e Dag van de bedrijfsjurist, de eerste die door het Instituut georganiseerd wordt, gevolgd door de officiële installatie van het Instituut in het Concert Noble te Brussel, in aanwezigheid van Marc Verwilghen, Minister van Justitie

28 november 2001

31 januari 2002

1ste jaarboek

Eerste jaarboek van het Instituut

5 en 6 juni 2002

Seminarie

Eerste residentieel seminarie in Knokke

5 en 6 juni 2002

17 september 2002

Lunchdebat

Eerste Lunchdebat, een seminarie met een IBJ partner

13 en 14 mei 2003

Practice Groups

Residentieel seminarie in Wépion en start van de eerste Practice Groups

13 en 14 mei 2003

1 januari 2004

Pascal De Roeck

Aantreden van de tweede Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Pascal De Roeck

26 en 27 mei 2004

Brugge

Residentieel seminarie in Brugge

26 en 27 mei 2004

9 juni 2004

Eerste jaarverslag

Eerste jaarverslag

20 januari 2005

1.000e lid

Verwelkoming van het 1.000e lid van het Instituut

20 januari 2005

28 februari 2005

Viering van de 5de verjaardag

Viering van de 5de verjaardag van het Instituut in De Munt te Brussel, in aanwezigheid van Laurette Onkelinx, Minister van Justitie

19 april 2006

Tuchtreglement

Koninklijk Besluit houdende het tuchtreglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen (Belgisch Staatsblad 3 mei 2006)

19 april 2006

24 oktober 2006

IBJ-Academie

Eerste sessie van de IBJ-Academie, opleidingen binnen het domein van het recht én het management

1 januari 2007

Jean Cattaruzza

Aantreden van de derde Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Jean Cattaruzza

1 januari 2007

maart 2007

Mentorshipprogramma

Invoering van het mentorshipprogramma

28 mei 2009

Reglement voor de verkiezingen

Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het reglement voor de verkiezingen van de leden en de plaatsvervangende leden van de Raad en de leden van de Beroepscommissie

28 mei 2009

Zomer 2009

1.500ste lid

Verwelkoming van het 1.500ste lid van het Instituut

1 januari 2010

Pierre Schaubroeck

Aantreden van de vierde Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Pierre Schaubroeck

1 januari 2010

30 maart 2010

10de verjaardag

Viering van de 10de verjaardag van het Instituut in het Auditorium 2000 op de Heizel in Brussel, in aanwezigheid van Stefaan De Clerck, Minister van Justitie

22 april 2010

Deontologie in het Frans

Eerste Franstalige opleiding deontologie

22 april 2010

19 mei 2010

Wijziging wet van 1 maart 2000

Wijziging van de wet van 1 maart 2000 (Belgisch Staatsblad 7 juni 2010)

7 juni 2010

Deontologie in het Nederlands

Eerste Nederlandstalige opleiding deontologie

7 juni 2010

14 september 2010

Akzo arrest Hof van Justitie EU

Geen vertrouwelijkheid voor bedrijfsjuristen in EU mededingingsrecht (Akzo arrest Hof van Justitie EU)

13 oktober 2011

Legal Management Academy

Eerste sessie van de Legal Management Academy, de opvolger van de IBJ-Academie

13 oktober 2011

8 maart 2012

Legal Ladies Lunch

Eerste Legal Ladies Lunch bij Delvaux in Brussel, in aanwezigheid van Monica De Coninck, Minister van Werk

1 januari 2013

Hugues Delescaille

Aantreden van de vijfde Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Hugues Delescaille

1 januari 2013

26 februari 2013

Legal insight, inside

Lancering van de slogan “Legal insight, inside”

5 maart 2013

Vertrouwelijkheid bevestigd

Vertrouwelijkheid voor bedrijfsjuristen in Belgisch recht bevestigd (Belgacom arrest Hof van Beroep Brussel)

5 maart 2013

maart 2014

Cahier van de Jurist

Feestnummer voor het 20-jarig bestaan van het Cahier van de Jurist, de trimestriële wetenschappelijke publicatie van het Instituut

20 maart 2014

Legal Soft Skills Academy

Eerste sessie van de Legal Soft Skills Academy, de opvolger van de Legal Management Academy, met nadruk op diverse vaardigheden

20 maart 2014

12 mei 2014

Deontologie in het Engels

Eerste Engelstalige opleiding deontologie

15 mei 2014

Revue

Eerste Revue van het Instituut

15 mei 2014

28 mei 2015

15de verjaardag

Viering van de 15de verjaardag van het Instituut in het Koloniënpaleis te Tervuren, in aanwezigheid van Koen Geens, Minister van Justitie, aan wie de Algemene Vergadering de hoedanigheid van beschermend lid van het Instituut toekent

1 januari 2016

Saskia Mermans

Aantreden van de zesde Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Saskia Mermans

1 januari 2016

8 maart 2016

Deep dive

Eerste Deep Dive, een diepgaande interactieve opleiding aangeboden in samenwerking met een IBJ partner

23 juni 2016

AJJA

Eerste event van de AJJA, de jongerenafdeling van het Instituut

23 juni 2016

1 oktober 2016

Ludo Deklerck

Benoeming van Ludo Deklerck tot Directeur-generaal

28 maart 2017

2000e lid

Eerste Day of the Practice, met ondertekening van het Charter voor de Practice Groups en verwelkoming van het 2.000e lid van het Instituut

28 maart 2017

27 maart 2018

Voortgezette Opleiding

Goedkeuring door de Raad van het reglement inzake Voortgezette Opleiding, dat op 1 september 2018 in werking trad

31 juli 2018

Regionale werking

Goedkeuring door de Raad van het Charter van de regionale werking

31 juli 2018

8 november 2018

Rapport van de experten

Overhandiging aan de Minister van Justitie van het rapport van de experten voor de beroepsgroep van de bedrijfsjuristen over de modernisering van het beroep van bedrijfsjurist

10 november 2018

Marc Beyens

Aantreden van de zevende Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Marc Beyens

10 november 2018

1 september 2019

Julie Dutordoir

Benoeming van Julie Dutordoir tot Directeur-generaal

14 november 2019

30e Dag van de bedrijfsjurist

30e Dag van de bedrijfsjurist, het jaarlijkse wetenschappelijke hoogtepunt voor de bedrijfsjurist

14 november 2019

1 maart 2020

20e verjaardag

20e verjaardag van het Instituut

2 april 2020

Webinar

Eerste live webinar van het Instituut

2 april 2020

16 juni 2020

Introductie verbonden leden

Goedkeuring door de Raad van het reglement betreffende de verbonden leden van het Instituut

1 januari 2022

Els Steen

Aantreden van de achtste Raad van het Instituut onder het voorzitterschap van Els Steen

1 januari 2022