Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein en groot verdriet, dicht en ver van ons.

We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein en groot verdriet, dicht en ver van ons. Met uitdagingen, spanning en ‘zoveel altijd’ in de uitoefening van ons mooi beroep. Dit hoor ik vaak in gesprekken met jullie op onze vele activiteiten. En net op die momenten vinden we elkaar als rode draad. Want vele kleine ‘beetjes’ maken ons groot, zoveel is zeker! En geven ons de kracht samen te schitteren en ons beroep en het IBJ te laten stralen.

Zo mochten we dit jaar meer dan 265 nieuwe leden verwelkomen en telden we maar liefst 6700 deelnames aan onze 112 IBJ-IJE activiteiten. We namen jullie samen met onze strategische partners op sleeptouw met updates in de vele (vaak complexe) wetgevende initiatieven. Hierbij vinden we het van belang dit kosteloos aan jullie aan te bieden, want budget voor lifelong learning is niet steeds voorhanden.

We brachten aan de hand van een survey uw verloning in kaart met een handige tool en lanceerden in het najaar naast onze 14 dynamische Practice Groups een nieuwe Practice Group ESG, want ESG is niet langer weg te denken uit onze maatschappij en u als bedrijfsjurist speelt hierin een sleutelrol.

Tijdens de Dag van de bedrijfsjuristen "The Legal Symphony” op 14 november ll. orchestreerden we  de verschillende rollen die u als bedrijfsjurist op zich neemt  en wijdden we hieraan een korte video. In het labyrint van wetten en regels, bent u een gids en toont u de weg aan uw onderneming balancerend, tussen regelgeving, risico en ethiek.

Er was ook de wetswijziging in het voorjaar 2023. Een groot en belangrijk moment in de geschiedenis van ons Instituut met een modernisering van ons statuut en een verankering van de wettelijke vertrouwelijkheid van onze adviezen. Hiermee is België en voorloper in Europa en een bron van inspiratie voor wetgevers in de ons omringende landen. Daar moeten we terecht trots op zijn.

Fier moeten we ook zijn op zoveel verrijkende opportuniteiten die ons dit jaar binnen én buiten België en aan rechtsfaculteiten te beurt vielen om het beroep en het IBJ meer zichtbaarheid te geven.

Met veel dankbaarheid kijk ik zelf terug op dit boeiende en goed gevulde jaar. Mijn dank gaat uit naar zovelen onder jullie die bereid zijn voor en achter de schermen zich in te zetten en te engageren voor ons Instituut, in het bijzonder Els Steen, onze Voorzitter, en de raad. Dank ook aan onze partners en zovele ‘vrienden’ van het IBJ die samen met ons bruggen bouwen. Tot slot, een warm woord van dank aan mijn collega’s: Simon, Julie, Patricia, Frederike, Fabio en Belinda. Jullie zijn de motor van het IBJ waardoor we op koers zijn. Op naar mooie en ambitieuze oorden ook in 2024!

Aan jullie allen wens ik warme en gelukkige kerstdagen.

We zien elkaar opnieuw in 2024!

Hartelijke groet,

Julie

More news


14 maart 2024

Van Olmen & Wynant is de nieuwe golden partner van het IBJ

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van...

Lees meer...

29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...