Webinar 6/12 | Challenges and opportunities for Legal Counsels: facts, figures and your approach
Interview met Arie Van Hoe
EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – Eureka?
Covid-19: the return of mandatory remote work
Contract Lifecycle Management: van ‘handig’ naar ‘noodzakelijk’
Moet de eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst belangrijk zijn opdat er sprake zou zijn van een impliciet ontslag? Ja. Moet men hiervoor een belangenafweging maken? Neen.
Easydrafting: Een snelle manier voor de bedrijfsjurist om juridische documenten op maat te genereren.
Why all companies should care about the UN's cybersecurity & software update regulations – lessons for all sectors
Upcoming changes in Belgian employment law
Neutrale dresscodes op het werk: waar ligt de grens met discriminatie op basis van godsdienst?
Deadline for Transposition of the EU Whistleblowing Directive Fast Approaching
Implementing Legal Technology: Think Big, Start small, Act now
Actualia inzake e-commerce
Future of Work: don’t forget the corporate income tax  consequences!
Working remotely from or a business trip to a third country
ESG: an introduction to the European framework and recent initiatives in Belgium