ALS VERBONDEN LID

Voldoet u niet aan alle voorwaarden om effectief lid te worden van het IBJ ? Vervoeg het IBJ dan als verbonden lid.

Sinds de Algemene Vergadering van 8 juni 2020, hebben wij het genoegen om 3 nieuwe categorieën van verbonden leden van het IBJ te mogen verwelkomen : juristen die onder een zelfstandigenstatuut voor een bedrijf werken, juristen die werken voor een entiteit die de openbare macht uitoefenen en paralegals.

5 REDENEN OM U als VERBONDEN LID aan te sluiten bij het IBJ

Als verbonden lid van ons Instituut geniet u van volgende voordelen:

 1. Titel “verbonden lid van het IBJ”
  U draagt de titel “verbonden lid van het IBJ”. Dit betekent dat u ingeschreven bent op de lijst van verbonden leden van het IBJ en meer bepaald dat u de deontologische regels van het IBJ naleeft alsook de regels van de Voortgezette Opleiding van het IBJ.

 2. Networking
  Als verbonden lid van het IBJ maakt u deel uit van een netwerk van meer dan 2000 effectieve leden, verbonden leden en andere beoefenaars van juridische beroepen. Samen met onze gewaardeerde partners organiseren we jaarlijks verschillende events waar u elkaar kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen.

 3. Practice Groups
  Op voorwaarde dat uw aanvraag wordt aanvaard, heeft u toegang tot de Practice Groups. In onze Practice Groups kan u kennis, ervaringen en best practices uitwisselen met praktijkjuristen binnen een bepaald domein van het recht of binnen een bepaalde sector. Een specifieke Practice Group voor  de verbonden leden-paralegals zal worden opgericht.

 4. Voortgezette Opleiding
  Ons aanbod Voortgezette Opleiding biedt u als verbonden lid, een wezenlijke toegevoegde waarde voor de uitoefening van uw beroep. Het aanbod is heel divers en omvat ook gratis opleidingen en webinars. Als verbonden lid bent u verplicht om aan de Voortgezette Opleiding deel te nemen.

 5. Juridische informatie
  In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u alles over de geplande IBJ-activiteiten en andere networkingactiviteiten, over onze opleidingen en over bepaalde actuele juridische ontwikkelingen. U kan het IBJ ook volgen via onze website, via MyIBJ en via LinkedIn

Als verbonden lid van onze organisatie moet u zich houden aan het reglement betreffende de verbonden leden van het IBJ. In sommige gevallen wordt de toegang tot bepaalde activiteiten of diensten voorbehouden aan de effectieve leden.

Toelatingsvoorwaarden voor :