De “nieuwe” alarmbelprocedure met betrekking tot de BV

Het gebeurt maar al te vaak dat vennootschappen reeds geruime tijd in moeilijke papieren verkeren en op de rand van het faillissement staan vooraleer het bestuursorgaan de nodige stappen onderneemt. Daarom heeft de wetgever enkele preventieve maatregelen in het leven geroepen, waaronder de ‘alarmbelprocedure ’. Wat houdt deze juist in? Lees een samenvatting van de bijdrage, door Ann-Sophie Haghedooren en Laura Dermine.

Het gebeurt maar al te vaak dat vennootschappen reeds geruime tijd in moeilijke papieren verkeren en op de rand van het faillissement staan vooraleer het bestuursorgaan de nodige stappen onderneemt. Daarom heeft de wetgever enkele preventieve maatregelen in het leven geroepen, waaronder de ‘alarmbelprocedure ’. Wat houdt deze juist in? Lees een samenvatting van de bijdrage, door Ann-Sophie Haghedooren en Laura Dermine.

 

Het commentaar bij artikel 5:153 WVV behandelt de “nieuwe” alarmbelprocedure met betrekking tot de BV. Door het wegvallen van het kapitaalbegrip bij de BV in het WVV moest het vroegere aanknopingspunt van de alarmbelprocedure herdacht en herschreven worden. Voortaan dient men terug te vallen op de dubbele uitkeringstest. Dit nieuw aanknopingspunt maakt dan ook het zwaartepunt uit van deze bijdrage.

Als startpunt van deze bijdrage wordt ingegaan op de betrokken actoren en wordt uiteengezet welke verplichtingen er rusten op het bestuursorgaan, de commissaris en de algemene vergadering. 

Verder worden de nieuwe aanknopingspunten, de zogenaamde alarmbellen, uiteengezet en wordt beschreven hoe deze alarmbellen moeten worden toegepast. Dit zijn meer bepaald de nettoactieftest en de liquiditeitstest. Gezien de vernieuwing die dit met zich meebrengt wordt dit uitgebreid behandeld.

In het volgende hoofdstuk wordt de toepasselijke procedure in detail beschreven, met name de bijeenroeping van de algemene vergadering en de formaliteiten in dit verband, het opstellen van het bijzonder verslag en de eventuele toepassing van de procedure inzake de vrijwillige ontbinding.

De toepassing van de procedure van de alarmbelprocedure leidt tot twee mogelijke besluiten, namelijk de beslissing tot herstel of de ontbinding. Beide mogelijkheden worden besproken.

Ten slotte en niet onbelangrijk worden de mogelijke sancties en aansprakelijkheidsgronden voor de bestuurders en commissaris toegelicht.

Samengevat wordt in deze artikelsgewijze commentaren beschreven wie de procedure moet toepassen, welke de aanknopingspunten zijn, en worden de procedurele aspecten behandeld. Tot slot wordt dieper ingegaan op de beslissing tot herstel of ontbinding, de mogelijke sancties en de aansprakelijkheidsgronden wanneer de alarmbelprocedure niet wordt nageleefd.

Lees het volledige artikel in Jura: https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn300222072

Nog geen Jura-abonnee ?

Jura Corporate helpt u aan correcte en actuele juridische informatie over verschillende domeinen.
Vraag uw gratis proeftoegang aan -> https://wkbe.be/jura-ibj

 

More Partner Blogs


14 januari 2021

Why the general counsel should care about regulatory compliance software

According to the Legal Departments in a Digital Era report, 72% of legal departments say...

Lees meer...

11 januari 2021

The European Commission unveils proposals for a digital services act and a digital markets act

On 15 December 2020, the European Commission finally unveiled its long-awaited proposals for a...

Lees meer...

23 december 2020

Telewerk en arbeidsongeval

De Covid-19-crisis heeft een grote toename van telewerk veroorzaakt zonder dat iedereen altijd...

Lees meer...

22 december 2020

Brexit: impact voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2021 zijn Britse werknemers derdelanders. Meer concreet zullen de gevolgen vooral...

Lees meer...

17 december 2020

De “nieuwe” alarmbelprocedure met betrekking tot de BV

Het gebeurt maar al te vaak dat vennootschappen reeds geruime tijd in moeilijke papieren verkeren...

Lees meer...