Voortgezette opleiding - Stand van zaken van uw punten

Stand van zaken van uw punten voortgezette opleiding

Als Permanent Education Officer wil ik u laten weten dat het IBJ vorige week een belangrijke communicatie deed over de stand van zaken van uw punten Voortgezette Opleiding voor de periodes 2020 en 2021.

Als bedrijfsjurist bent u verplicht in het kader van de Voortgezette Opleiding 16 punten per kalenderjaar te behalen. Deze verplichting vloeit voort uit de Deontologische Code van het Instituut en is opgenomen in het Reglement inzake Voortgezette Opleiding. Het IBJ hecht namelijk grote waarde aan levenslang leren en draagt daarom graag bij tot uw professionele ontwikkeling.

Daarom besloot de Raad van het Instituut aan alle leden die hun punten in de periode 2020 niet hadden behaald, te vragen al het mogelijke te doen om deze in te halen in de loop van de eerstkomende twee periodes, 2021 en 2022.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover, aarzel niet ons te contacteren via voortgezetteopleidingen@ibj.be. U kan ook de FAQ van de Voortgezette Opleidingen op de website raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

Frederike Vander Elst – Permanent Education Officer

More news


01 juli 2022

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

31 mei 2022

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Lees meer...

30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...

31 maart 2022

Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden...

Lees meer...