Uw bedrijf overhalen tot bemiddeling

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle bedrijfsjuristen bekend. Maar hoeveel bedrijfsjuristen hebben hun bedrijf daadwerkelijk naar bemiddeling geleid in plaats van naar een klassieke juridische procedure?

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle bedrijfsjuristen bekend. Maar hoeveel bedrijfsjuristen hebben hun bedrijf daadwerkelijk naar bemiddeling geleid in plaats van naar een klassieke juridische procedure?

In een recent artikel in het startnummer van het “Journal des modes alternatifs” vraagt onze erevoorzitter Marc Beyens zich af wat ons tegenhoudt om de stap te zetten naar bemiddeling.

Een belemmering kan in de eerste plaats voortvloeien uit het ontbreken van een (eerste) ervaring met bemiddeling. Het artikel benadrukt vervolgens dat de bedrijfsjurist en zijn gesprekspartners het conflict uit de zuiver juridische sfeer moet halen.Ten slotte houdt een bemiddeling voor de collega's van de bedrijfsjurist in dat zij aanvaarden dat zij hun eigen handelingen in vraag stellen en dat zij mogelijk fouten uit het verleden aan het licht brengen.

U kan hier het artikel gratis lezen.

Als u zich bewust bent van de mogelijke moeilijkheden om uw bedrijf te overtuigen om tot bemiddeling over te gaan, bent u beter uitgerust. Zoals het artikel aangeeft, kunnen - en moeten - we, gezien de cijfers in België, meer gebruik maken van bemiddeling. En als bedrijfsjurist speelt u een leidende rol bij het voorkomen en beslechten van geschillen.

Bent u geïnteresseerd in de kwestie van geschillenbeslechting? Word lid van onze Practice Group Effective Dispute Resolution door ons een e-mail te sturen.

 

Lees het artikel van Marc Beyens (artikel in het Frans)

More news


30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...

16 november 2023

De rollen van de bedrijfsjurist in een veranderende wereld

Op 14 november vond de Dag van de bedrijfsjuristen plaats. Een dag om de community van de...

Lees meer...