Zijn uitwisselingen tussen een bedrijfsjurist en een advocaat vertrouwelijk?

Niet-publieke informatie die wordt uitgewisseld tussen bedrijfsjuristen wordt in principe als vertrouwelijk beschouwd op grond van artikel 11 van de deontologische code van het IBJ. Maar hoe zit het met uitwisselingen die u zou hebben met een advocaat die bijvoorbeeld zou optreden voor één van de leveranciers, klanten, concurrenten etc. van uw onderneming?

De correspondentie die de advocaat en de bedrijfsjurist uitwisselen, ongeacht welk medium gebruikt wordt, is in principe niet gedekt door enige bijzondere vertrouwelijkheid.

Het IBJ heeft een overeenkomst met de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (Avocats.be), die het echter mogelijk maakt om de vertrouwelijkheid van de correspondentie en de gesprekken tussen de bedrijfsjurist en de advocaat overeen te komen. Daartoe moet een uitdrukkelijk akkoord worden gesloten, ondertekend door de onderneming en de advocaat (die op het tableau ingeschreven moet zijn) – een model is opgenomen in bijlage van de overeenkomst. De vertrouwelijkheid kan dan alleen worden opgeheven met de gezamenlijke toestemming van de Voorzitter van het IBJ en de Stafhouder van de orde van de advocaat in kwestie. Op die manier heeft de tussen de advocaat en de bedrijfsjurist overeengekomen vertrouwelijkheid een extra laag deontologische bescherming. De uitgewisselde documenten mogen dus in principe niet voorgelegd worden in het kader van een procedure.

Dit geldt voor advocaten die lid zijn van een Franstalige (of Duitstalige) balie in België. Er bestaat geen overeenkomst met de Nederlandstalige Orde van Vlaamse Balies (OVB) of andere buitenlandse balies. Toch staat het u vrij om met een dergelijke advocaat expliciet overeen te komen dat uw uitwisselingen met hem/haar als vertrouwelijk moeten beschouwd worden.

 

More news


29 april 2021

Voortgezette opleiding - Punten behalen via een tussenkomst als spreker

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige...

Lees meer...

29 april 2021

Warme oproep – reik de hand naar onze studenten

In deze bijzondere COVID tijden ontvingen wij een warme (dringende) oproep van onze universiteiten.

Lees meer...

29 april 2021

Terugblik op de online infoavond over diverse juridische beroepen

Terugblikop de online infoavond over diverse juridische beroepen, georganiseerd door het Vlaams...

Lees meer...

29 april 2021

Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de...

Lees meer...

01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...