Zijn uitwisselingen tussen een bedrijfsjurist en een advocaat vertrouwelijk?

Niet-publieke informatie die wordt uitgewisseld tussen bedrijfsjuristen wordt in principe als vertrouwelijk beschouwd op grond van artikel 11 van de deontologische code van het IBJ. Maar hoe zit het met uitwisselingen die u zou hebben met een advocaat die bijvoorbeeld zou optreden voor één van de leveranciers, klanten, concurrenten etc. van uw onderneming?

De correspondentie die de advocaat en de bedrijfsjurist uitwisselen, ongeacht welk medium gebruikt wordt, is in principe niet gedekt door enige bijzondere vertrouwelijkheid.

Het IBJ heeft een overeenkomst met de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (Avocats.be), die het echter mogelijk maakt om de vertrouwelijkheid van de correspondentie en de gesprekken tussen de bedrijfsjurist en de advocaat overeen te komen. Daartoe moet een uitdrukkelijk akkoord worden gesloten, ondertekend door de onderneming en de advocaat (die op het tableau ingeschreven moet zijn) – een model is opgenomen in bijlage van de overeenkomst. De vertrouwelijkheid kan dan alleen worden opgeheven met de gezamenlijke toestemming van de Voorzitter van het IBJ en de Stafhouder van de orde van de advocaat in kwestie. Op die manier heeft de tussen de advocaat en de bedrijfsjurist overeengekomen vertrouwelijkheid een extra laag deontologische bescherming. De uitgewisselde documenten mogen dus in principe niet voorgelegd worden in het kader van een procedure.

Dit geldt voor advocaten die lid zijn van een Franstalige (of Duitstalige) balie in België. Er bestaat geen overeenkomst met de Nederlandstalige Orde van Vlaamse Balies (OVB) of andere buitenlandse balies. Toch staat het u vrij om met een dergelijke advocaat expliciet overeen te komen dat uw uitwisselingen met hem/haar als vertrouwelijk moeten beschouwd worden.

 

More news


02 juli 2020

Het Instituut voor bedrijfsjuristen versterkt kennisplatform en introduceert nieuw strategisch partnershipmodel

Het IBJ lanceert vandaag zijn gloednieuwe website www.ibj.be. De nieuwe site is een essentieel...

Lees meer...

28 juni 2020

Algemene Vergadering van het IBJ

Op 8 juni 2020 nam de gewone Algemene Vergadering van het IBJ plaats. Door de COVID-19 crisis werd deze...

Lees meer...

26 juni 2020

Waar staat u met uw opleidingspunten?

Nu we halfweg het jaar zijn, wil ik u allen graag aansporen om uw opleidingspunten niet uit het oog te...

Lees meer...

22 juni 2020

Zijn uitwisselingen tussen een bedrijfsjurist en een advocaat vertrouwelijk?

Niet-publieke informatie die wordt uitgewisseld tussen bedrijfsjuristen wordt in principe als...

Lees meer...