Publicatie: het beroep van bedrijfsjurist - algemene organisatie & deontologie

Op onze Dag van de bedrijfsjuristen van 15 november ll, hadden wij het genoegen de publicatie van het boek “Het beroep van bedrijfsjurist – Algemene organisatie & deontologie” aan te kondigen. 
 
Op onze Dag van de bedrijfsjuristen van 15 november ll, hadden wij het genoegen de publicatie van het boek “Het beroep van bedrijfsjurist – Algemene organisatie & deontologie” aan te kondigen. Dit boek is geschreven door Philippe Marchandise en Pierre Schaubroeck, erevoorzitters van het Instituut voor bedrijfsjuristen en uitgegeven door onze “Bronze Partner” Wolters Kluwer. Het zal een leidraad vormen voor de uitoefening van het beroep, rekening houdend met de deontologie en heeft ook als doel ons beroep meer bekendheid te bezorgen.
 
Dit tweetalig boek biedt een bespreking van de diverse aspecten van het sinds 2000 gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist: zijn taken en zijn plaats in de onderneming, de deontologie, tucht en vertrouwelijkheid en de internationale dimensie. Het is de eerste volledige studie van ons beroep.
 
Het boek handelt over: het wettelijk kader van het beroep en van de deontologie, de plaats van de bedrijfsjurist in zijn onderneming, zijn relatie tot de vennootschapsorganen, de deontologische regels, de vertrouwelijkheid en de beslagimmuniteit van zijn juridische adviezen, zijn verantwoordelijkheden, de tuchtprocedure, rechtsvergelijkende aspecten, het Europees mededingingsrecht en het Legal Professional Privilege.

Als lid van het IBJ kunt u het boek raadplegen via myibj.be, onder het tabblad “Library” of kunt u gratis het boek ontvangen (zolang de vooraad strekt). Wij vragen u hiervoor dit formulier in te vullen tegen ten laatste dinsdag 6 december 2022. (Wij geven ook nog mee dat de meeste leden die aanwezig waren op de Dag van de bedrijfsjuristen dit boek reeds ontvingen in hun 'goodie bag'.)


Interview (Pierre Schaubroeck en Philippe Marchandise)

Wij hadden het genoegen Philippe Marchandise en Pierre Schaubroeck te mogen interviewen over hun boek. (tweetalig interview)

 • Comment avez-vous vu la profession du juriste d’entreprise évoluer vers un statut professionnel avec sa propre déontologie, ses cours de rafraîchissement, ses formations obligatoires ? (Philippe) 
  Je n'ai qu'un seul mot à la bouche, phénoménale! Cette évolution est phénoménale. Nous étions 40 membres en 1968 (fondation de l'ABJE), 400 membreq en 2000 (vote de la loi créant l'Institut, j'etais au Parlement, ému par ce vote quasi- unanime) et aujourd'hui nous sommes la deuxième profession juridique du pays avec 2200 membres. L'autre mot qui s'impose est celui de la professionnalisation : tous nos membres realisent aujourd'hui l'importance de se comporter comme des professionnels du droit, avec une déontologie forte. La Cour de justice de Luxembourg a d'ailleurs reconnu que les juristes d'entreprise étaient, au même titre que les avocats, des collaborateurs de la Justice.

 • Waarom de publicatie van dit boek? (Pierre)
  Het IBJ heeft in zijn eerste 20 jaren heel wat verwezenlijkt, het organiseert talrijke activiteiten, en het treedt in toenemende mate naar buiten. Toch is de buitenwereld nog onvoldoende bekend met ons beroep, zijn inhoud, en zijn bijdrage aan de rechtszekerheid en de rechtsstaat. Met de publicatie proberen we enerzijds een antwoord te bieden op de vragen die daaromtrent gesteld worden, o.a. in het bedrijfsleven en in de overige juridische beroepen, en mogelijke misverstanden de wereld uit te helpen. Anderzijds wensen we onze leden een informatief, educatief en wetenschappelijk basiswerk over hun beroep en hun deontologie te bezorgen.
 • Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu et sur ce qu'il faut en retenir ? (Philippe)
  Ce livre est le résultat de longues années d'expérience et d'un réel vécu en tant que juriste d’entreprise.  Il est surtout le fruit de douze années d'enseignement du cours de déontologie que tous les membres de l'Institut doivent suivre.  À cette occasion, les auteurs ont reçu de nombreuses questions, parfois difficiles voire délicates, et ensemble, ils se sont efforcés de rédiger, de manière méthodique et scientifique, des réponses claires et adéquates.  Sans langue de bois ni peur de trancher des controverses ou des errements doctrinaux.  Il est vrai que l'arrêt du 5 mars 2013 de la Cour d'appel de Bruxelles (confirmé par la Cour de cassation) a définitivement consacré la confidentialité et l'insaisissabilité des avis juridiques des juristes d'entreprise.
 • Hoe is het boek opgevat? (Pierre)
  We leggen een sterke nadruk op de maatschappelijke relevantie van het beroep, en op de impact daarvan op het gedrag en de houding van de bedrijfsjuristen. Ze staan ten dienste van hun werkgever maar ook van de rechtsstaat. Ze behartigen de belangen van hun werkgever, maar steeds binnen het kader van de wet. Ze streven proactief legal compliance door hun bedrijf na. We moedigen samenwerking en dialoog aan, binnen én buiten het bedrijf. In plaats van conflicten en procedures stellen we respect, overleg en bemiddeling voorop. We formuleren ook suggesties, bv. over de plaats van de bedrijfsjuristen in het organigram van hun onderneming, over hun samenwerking met hun advocaten, en over hoe de werkgever te adviseren wanneer de wet onduidelijk is.
 • Quelle valeur ajoutée le livre vise-t-il à apporter ? (Philippe)
  La valeur ajoutée du livre est qu'il peut trôner dorénavant en bonne place sur la table de travail du juriste d'entreprise.  Ce dernier y trouvera les réponses écrites aux questions qu'il se posera durant sa carrière professionnelle quant à son métier, son statut, sa place dans l'entreprise, ses relations avec les organes de la société et ses collègues ainsi que la mise en pratique de la déontologie dans la vie de tous les jours. Qu'il soit solo juriste, membre d'une équipe, directeur juridique, CLO ou secrétaire général, qu'il soit dans une société ou dans un groupe de sociétés, national ou international, ou encore dans une fédération professionnelle, il trouvera, dans sa langue maternelle, de précieuses indications pour exercer de la meilleure façon sa belle profession.
 • Wat met het nieuw project: nieuwe deontologische code? (Pierre)
  Het plan bestaat erin de huidige code aan te vullen en te moderniseren, uitgaande van de relatie van de bedrijfsjuristen met hun diverse stakeholders. We wensen daarbij een orthodoxe wetgevingstechniek toe te passen: grote principes, helder taalgebruik, bondige zinnen (geen tien regels schrijven indien twee volstaan). De Nederlandse Gedragsregels advocatuur, waarbij elk artikel vergezeld is van een toelichting, kan hier inspirerend werken. We hebben ook de intentie de maatschappelijke rol van de bedrijfsjuristen beter te accentueren.

More news


30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...

16 november 2023

De rollen van de bedrijfsjurist in een veranderende wereld

Op 14 november vond de Dag van de bedrijfsjuristen plaats. Een dag om de community van de...

Lees meer...